Cantë Metin për armë të gjata

Cantë Metin për armë të gjata

15.00

Gjatësia – 130cm

Gjerësia – 8/15cm

000