Cantë për armë të gjata me optikë

Cantë për armë të gjata me optikë

25.00

Gjatësia – 132cm

Gjatësia – 8/20cm

000