Cantë për armë të shkurta

Cantë për armë të shkurta

15.00

Gjatësia – 70cm

Gjerësia – 15cm

000