Jelek Gjuetie Asil/Orange

Jelek Gjuetie Asil/Orange

20.00

Jeleku i Gjuetisë Asil të mundëson që të lësh fishekët e çiftes në pjesën para, kurse në pjesën mbrapa ka një xhep të madh i cili të mundëson që të lëshë gjahun në të.

000