Jelek Gjuetie Nike

Jeleku i Gjuetisë Nike të mundëson që të lësh fishekët e çiftes në pjesën para, kurse në pjesën mbrapa ka një xhep të madh i cili të mundëson që të lëshë gjahun në të.

000