Jelek Gjuetie Orion

Jeleku i Gjuetisë Orion të mundëson që të lësh fishekët e çiftes në pjesën para, kurse në pjesën mbrapa ka një xhep të madh i cili të mundëson që të lëshë gjahun në të.

000