Just Right Carbines – Takedown

Just Right Carbines – Takedown

1,700.00

Kapaciteti: 13+1

Kalibri: .45 ACP

Kategoria: B4 me vjaska

000