Mossberg MC2C

Mossberg MC2C

1,100.00

Kapaciteti: 13+1

Kalibri: 9x19mm

Kategoria: B1

Kategori:
000