Bateri Comet për armë

Bateri Comet për armë

45.00

Rezistente ndaj çdo shtypje të armës.

Bashkë me baterinë vjen edhe mbushësi i baterisë, kapsja e baterisë për në armë dhe zgjatuesja për komand nga këmbëza e armës.

000