Litarër për pastrimin e armëve

Litarër për pastrimin e armëve

13.00

Për kalibra: 12GA, 7.62mm, 7mm, 308, 9mm, 5.56mm, 270, 45Cal.

000