Cantë për armë të gjata

Cantë për armë të gjata

13.00

Gjatësia – 130cm

Gjerësia – 19/8cm

000