Cantë për armë të shkurta

Cantë për armë të shkurta

10.00

Gjatesia – 70cm

Gjeresia – 30/10cm

000