Cantë për armë të gjata/Waterproof

Cantë për armë të gjata/Waterproof

19.00

Gjatesia-132cm

Gjeresia-22/11cm

000

Rezistente ndaj uji