Jelek Gjuetie Wilds/Black and Orange

Jelek Gjuetie Wilds/Black and Orange

35.00

Jeleku i Gjuetisë Wilds të mundëson që të lësh fishekët e çiftes në pjesën para, kurse në pjesën mbrapa ka një xhep të madh i cili të mundëson që të lëshë gjahun në të.

000