Kapëse për optikë

35.00

Kapëse për optikë me bazë 20mm si dhe me diametër rrethi 35mm.

000