Cantë për armë të gjata

Cantë për armë të gjata

9.00

Gjatesia-130cm

Gjeresia-19/8cm

000