Kufer plastik për mbajtjen e armës së gjatë

Kufer plastik për mbajtjen e armës së gjatë

60.00

Kuferi plastik për mbajtjen e armës së gjatë është i pa thyeshmë nga goditjet që mund t’i marr nga rrëzimet!

Dimensionet – 1.10cm i gjatë

000