Kapëse për optikë

20.00

Kapëse për optikë me bazë 20mm si dhe me diametër rrethi 30mm.

000