Kapëse për optikë si dhe me bazë për kapje në armë

Kapëse për optikë si dhe me bazë për kapje në armë

80.00

Kapësepër optikë si dhe me bazë për kapje në armë: M48, Karabin M70, Remington 700.

Gjithashtu bënë edhe reduktimin e distancës së optikës.

S’ka stok

000