Shina çeliku baza për vendosje të optikës për: Remington 700/M48/Mossberg/Frenchi/Sabatti

Shina çeliku baza për vendosje të optikës për: Remington 700/M48/Mossberg/Frenchi/Sabatti

45.00

000